Tamsalu “kogukonna tamm”

Tunnustus “Tamsalu kogukonna tamm” antakse välja kord aastas Tamsalu kogukonna initsiatiivil Tamsalu kultuurimaja eestvedamisel. 

Kellele antakse tunnustus

Tamsalu inimesele, kes on panustanud kogukonna hüvanguks oma vaba aega, motiveerinud ja julgustanud teisi. 

Millal antakse tunnustus üle

Üks kord aastas Tamsalu Päevadel (kui mingil põhjusel ei saa sel ajal üle anda, leiab Tamsalu kultuurimaja teise sobiva aja üle andmiseks)

Kandidaatide esitamine

Kandidaate saab esitada iga inimene kuni 18. maini. Palun lisada juurde selgitus, miks just sinu kandidaat peaks tunnustuse saama.

Esita kandidaat aadressile: kerli.relli@tapavallakultuur.ee

Kes otsustab: 

Tamsalu kultuurimaja moodustab komisjoni Tamsalu kandi inimestest, kes valivad kandidaatide seast välja sobiva isiku.

Mis kaasneb tunnustusega: 

Tänukiri ja tamme puu istik. Tunnustus ei ole rahaline.