Huviringid

Beebikool

Juhendaja Andra Hoolma andra.hoolma@gmail.com +372 58 14 3343

(Registreerimine: kerli.relli@tapavallakultuur.ee )

Beebikooli ootame lapsi alates kolmandast elukuust. Beebikooli juhendab Andra Hoolma, kes on Porkuni Kooli muusikaõpetaja, pikaaegne beebikooli ja lasteaia muusikaõpetaja. Andra on kaitsnud magistritöö teemal ”Muusikategevused beebikoolis ja sõimerühmas” (2019).

Lapsevanem on oma lapse põhikasvataja ning tunneb oma lapse arengut ja suutlikkust kõige paremini. Sellest lähtuvalt toimub tegevus beebikooli noorimates rühmades eelkõige läbi lapsevanema.

Mida rohkem laps on kogenud, seda rohkem tahab ta uut tundma õppida (positiivse huvi tekkimine). Lähtuvalt lapse arengust algavad beebikoolitegevused tunnetusliku mänguga: laps kuulab õpetaja/ema kõne, laulu; laps vaatab, vaatleb vahendeid ja inimesi enda ümber; laps katsub ja kompab. Vanuse kasvades järgneb motoorne mäng: laps liigub ise, koos vahendiga vahendiga jms, mis lapse arengut arvestades läheb üle koos- ja temaatiliseks mänguks.

Beebikoolitegevuse ehk arendava koosmängu, -kasvamise üheks väärtuseks on asjaolu, et lapsevanem näeb ja tunnetab sealses keskkonnas oma lapse käitumist ja arengut, tugevusi ja nõrkusi erinevalt kodusest tegevusest ning kogetu ja õpitu baasilt saab keskenduda lapse võimete ja huvide edasisele arendamisele.

Beebikool toimub reedeti kell 10.00 kultuurimaja lauluklassis 

Tantsuline võimlemine (ERASPORDIKOOL SEPPS)

Treeningute ülesehitusel on pööratud tähelepanu lapse normaalse füüsilise arengu toetamisele ja koordinatsiooni, tasakaalu, rühi, painduvuse ning rütmitunnetuse arendamisele. Tunnid koosnevad soojendusest, aktiivsemast harjutuste osast mille käigus arendatakse ka lapse rütmitaju, loovtantsu osast kus põhivahendina on kasutusel  võimlemislindid ning lõpuosast, mis on pühendatud venitus-ja lõdvestusharjutuste sooritamisele.

Põhisuunitluseks on õpilaste mitmekülgse kehalise ettevalmistuse taseme tõstmine, füüsilise vastupidavuse arendamine, erinevate liigutuslike oskuste omandamine, täpsuse, osavuse, reageerimiskiiruse ja koordinatsiooni  parandamine ning tervise tugevdamine. Olulisel kohal on lastele sporditeoreetiliste algteadmiste ja praktiliste oskuste andmine iseseisvaks harjutamiseks ja tervisespordiharrastuse jätkamiseks

Pop-jazz laul

Juhendaja Kadri Kask kadrikask@hot.ee

Lauluõpe alustas tööd 2003. aastal Kadri Kase juhendamisel. Eesmärgiks on arendada vokaaltehnilisi võimeid, stiilitunnetust ja muusikalist maitset. Esinemispraktikat omandatakse regulaarsetel kontserditel. Õppevorm- individuaalõpe. 

Tunnid toimuvad kokkuleppel esmaspäevast reedeni. 

Algklasside tantsurühm 154R-juuniorid

Juhendaja Kerli Relli kerlirelli@gmail.com +372 59 04 5288

Algklasside tantsurühm tegutseb 2018. aasta sügisest. Tantsurühma repertuaari moodustavad nii showtantsud kui ka rahvatantsud. Trennis tantsitakse, mängitakse, tehakse nalja, arendatakse füüsilisi võimeid, koordinatsiooni ning muidugi painduvust.

154R-juuniorid võtavad koos ette ka muud toredat- käivad metsas matkamas, mängivad  ja esinevad kõikvõimalikel üritustel.

Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti 

154R-noored

Tantsurühma 154R-noored kuuluvad 3-5 klassi tüdrukud. Põhiliselt keskendutakse showtantsule, kuid juhendajad on seadnud rühma eesmärgiks mitmekülgsuse. Soovitakse tutvustada noortele eri tüüpi tantse, kuid teisest küljest püütakse hoida repertuaar piisavalt konservatiivne, et oleks võimalik esineda nii kooli jõulukontserdil kui ka sünnipäevadel.

Trennid toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti

154R-neiud

Tantsurühma 154R-neiud kuuluvad 6.-8. klassi tantsijad. Koos on tantsitud juba aastast 2017. Tantsitakse showtantsu, rahvatantsu, hip hop’i ning proovitakse ka cheerleadingut. 

Sellel hooajal on peaeesmärgiks pääseda tantsupeole.

 

Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti.

Neidude rahvatantsurühm

Juhendaja Marge Iho marge@hanval.eu

Tamsalu Kultuurimaja neiduderühm loodi 2019 aasta sügisel. 2020 aasta sügisel osales rühm III Eesti Neiduderühmade võistutantsimisel ja toodi koju I koht. 2022 suvel osaleme III Eesti Naiste tantsupeol ja hakkame valmistuma 2023 suvel toimuvaks noorte tantsupeoks. Võtame vastu uusi tantsijaid!

 

Rahvatantsu segarühm Pastlad Kuluvad

Juhendajad Marge Iho marge@hanval.eu

Tamsalu Kultuurimaja noorte segarühm Pastlad Kuluvad tuli kokku 2016 aasta sügisel eesmärgiga osaleda 2017 aasta ülevabariigilisel koolinoorte tantsupeol „ Minu jään“. Toona juhendas rühma Kristine Diane Liive. 2018 osaleti XII Koolinoorte vabariiklikul rahvatantsufestivalil Paides. Samal aastal külastati rahvusvahelist folkloorifestivali Horvaatias. 2019 XX tantsupidu „Minu arm“. Rühma kuulub kuusteist väga rõõmsameelset noort inimest, kes on valmis iga hetk pastlad jalga siduma ja lavale tormama.

 

Hetkel aktiivselt trenne ei tehta, rühma tegevus on pausil.

 

 

Naisrühm Vallatud Kurvid

Juhendajad Marge Iho marge@hanval.eu

Naisrühm Vallatud Kurvid loodi 2012 aastal. Juhendajad olid siis Tiiu Mürk ja Egert Eenmaa. 2014 aastal osaleti ülevabariigilisel tantsupeol „Puudutus“. 2016 II Eesti Naiste tantsupeol ning 2019 ülevabariigiline tantsupeol „Minu arm“. Käesoleval hooajal valmistume 2022. aasta suvel toimuvaks III Eesti naiste tantsupeoks. Repertuaar koosneb enamasti eesti autorite tantsudest, kuid on tantsitud ka teiste rahvaste tantse ning folkloorseid tantse. 

Lisaks tantsimisele leiavad naised aega ühisteks kontsertide ja spaade külastamiseks ning ei ütle ära heast restoranitoidust. 

Võtame vastu uusi tantsijaid!

Trennid toimuvad esmaspäeviti kell 19.00 ja neljapäeviti kell 18.30

Naisrühm Virvering

Juhendaja Egne Liivalaid egne.liivalaid@vmg.v-maarja.ee

Virvering on 1981. aastal kokku tulnud naisrahvatantsurühm. 1981. – 1996.a oli rühma juhendajaks Milvi Ruuben, 1996. – 2001.a Virve Pikk, alates 2003. a Egne Liivalaid. Aastatega on loodud traditsioone, tantsitud lugematul hulgal tantse ja leitud tegemistest see õige rühmatunne. Võetakse osa kohalikest ja vabariiklikest pidudest, osaletakse meelsasti välisfestivalidel. Headeks koostööpartneriteks on kultuurimaja erinevad rühmad ja Tantsuselts Tarapita.

Treeningud toimuvad kolmapäeviti kell 18.30

Naisrühm Kuldne Iga

Juhendaja Liia Alling +372 55 59 3309

Tants on kõige sügavam tervendaja ja hinge puhastaja.

Tantsurühmal “Kuldne Iga“ on aastaid 31. 1990.a. juhendas tantsurühma Julia Komp. Aastal 1995 võttis rühma juhendamise üle Milvi Ruuben.  2008.aastast on rühma juhendaja Liia Alling.

Koos käime tantsimas üks kord nädalas,  sest mälu tahab treenimist, käsi tahab liikumist ning jalg tahab tatsumist. Oleme rõõmsameelsed ning positiivsed.

Meie tantsu repertuaar on lai: rahvatants, linetants, showtants, karaktertants, folkloortants.

Treeningud toimuvad teisipäeviti 18.00-19.00

Keraamikaring

Juhendaja Tiina Hein heintiina@gmail.com +372 52 13 177

Keraamikaring on välja kasvanud kultuurimaja kunstiringist 2005. aastal. Meisterdame kõrgkuumuskeraamikas vorme ja pisiplastikat. Katsetame erinevate vormide ja tehnikatega. Oleme korraldanud oma töödest näitusi. Meie taiestega on autasustatud tublisi valla inimesi. Kõik keraamika huvilised olete väga oodatud.

 

Töötubade toimumise aeg on kokkuleppeline.

Tamsalu Pensionäride Ühing

Kontaktisik Maia Heinsoo makesk@hot.ee +372 55 97 1302

Tamsalu eakaid ühendav klubi sai alguse 1991.aastal kohaliku omavalitsuse initsiatiivil.  

Eakad käivad koos Tamsalu Kultuurimaja endises direktori ametikorteris vähemalt korra nädalas. Koos tähistatakse sünnipäevi, rahvakultuuritähtpäevi ja teisi olulisi sündmusi. 

Koostöös raamatukoguga korraldatakse erinevaid üritusi, kuulatakse loenguid ning treenitakse mälu mälumängudega. Igal suvel võetakse ette ka ühiseid väljasõite.

Lisaks tegeletakse käsitöö ning kangastelgedel kudumisega.

 

Kohtumised kolmapäeviti kell 13.00

Käsitööring neljapäeviti kell 12.00