Tapa Kultuurikoda

Tapa Kultuurikoja ehitustöid alustati 1989.aasta septembris algselt kinomajaks. Et majal tulevikus ainult kinona perspektiivi ei olnud, siis täiendati projekti pidevalt ehituse käigus. 1993.aasta sügiseks valmis hoone Kultuurikoja nime all.  Tapa Kultuurikoda avas oma uksed külastajatele 9. oktoobril 1993. aastal direktor Arvo Silla juhtimisel. Mõned aastad hiljem liitus kollektiiviga kunstiline juht Ilmar Kald. 2010 – 2020 aastail oli Kultuurikoja direktor Heili Pihlak.

Käesoleval ajal kuulub Tapa Kultuurikoda munitsipaalasutusena Tapa vallavalitsuse alluvusse. Peale kino näitamise ja kultuuriürituste läbiviimise on see ka sobiv koht mitmesuguste koosolekute ja konverentside pidamiseks. Töötavad huviringid.
Alates juuli kuust 2018.a kuni juuli kuuni 2019 toimus vana amortiseerunud Kultuurikoja ümberehitus. Hoone sai täielikult uue ilme ja osaliselt ka ruumide paigutuse. Pidulik Kultuurikoja taasavamispidu toimus 12.10.2019.

Alates 01.01.2020 kuulub Tapa Kultuurikoda Tapa Valla Kultuurikeskuse koosseisu.