Beebikool

Juhendaja Andra Hoolma  andra.hoolma@gmail.com  +372 58 14 3343

(Registreerimine: kerli.relli@tapavallakultuur.ee)

Beebikooli ootame lapsi alates kolmandast elukuust. Beebikooli juhendab Andra Hoolma, kes on Porkuni Kooli muusikaõpetaja, pikaaegne beebikooli ja lasteaia muusikaõpetaja. Andra on kaitsnud magistritöö teemal ”Muusikategevused beebikoolis ja sõimerühmas” (2019).

Lapsevanem on oma lapse põhikasvataja ning tunneb oma lapse arengut ja suutlikkust kõige paremini. Sellest lähtuvalt toimub tegevus beebikooli noorimates rühmades eelkõige läbi lapsevanema.

Mida rohkem laps on kogenud, seda rohkem tahab ta uut tundma õppida (positiivse huvi tekkimine). Lähtuvalt lapse arengust algavad beebikoolitegevused tunnetusliku mänguga: laps kuulab õpetaja/ema kõne, laulu; laps vaatab, vaatleb vahendeid ja inimesi enda ümber; laps katsub ja kompab. Vanuse kasvades järgneb motoorne mäng: laps liigub ise, koos vahendiga vahendiga jms, mis lapse arengut arvestades läheb üle koos- ja temaatiliseks mänguks.

Beebikoolitegevuse ehk arendava koosmängu, -kasvamise üheks väärtuseks on asjaolu, et lapsevanem näeb ja tunnetab sealses keskkonnas oma lapse käitumist ja arengut, tugevusi ja nõrkusi erinevalt kodusest tegevusest ning kogetu ja õpitu baasilt saab keskenduda lapse võimete ja huvide edasisele arendamisele.

Beebikool toimub reedeti kell 10.00 kultuurimaja lauluklassis