Tapa Linna Orkesteri ja Väägvere pasunakoori advendikontsert.

Pääse vaba annetusega!